Лайфхаки молодому вчителеві

 

Лайфхаки для вчителя: як навчити школярів критично мислити

Дієві поради для розвитку критичного мислення на уроках (стратегії, секрети, лайфхаки).

Навички критичного мислення є життєво необхідними і для дорослих, і для дітей. Дорослих часто складно навчити критично сприймати будь-яку отриману інформацію, з дітьми це простіше. Саме тому вчителі так натхненно шукають цікаві способи інтегрувати нові методики у навчальний процес. Що таке навички критичного мислення та які підходи до їх формування використати? Спробуємо відповісти на ці питання.

Термін «критичне мислення» відкритий для інтерпретацій. Але найпростіше – це більше, ніж вміння мислити ясно, раціонально та самостійно. Критичне сприйняття інформації означає можливість сформувати власну думку, незалежну від зовнішніх факторів. Мова йде про дисципліну в думках, про вміння шукати логічне пояснення тим чи іншим ситуаціям без емоцій. Разом з тим не варто забувати, що це поняття охоплює здатність бути відкритим до інших точок зору та думок.

Детальніше за посиланням: https://naurok.com.ua/post/layfhaki-dlya-vchitelya-yak-navchiti-shkolyariv-kritichno-misliti?fbclid=IwAR1b2L37yNc2RYpIfT2gZeOLBO1g91Md5sgEAwxb6ptwX1xK3QONbve_f-w

Дистанційні та психологічні ігри для школярів

Ігрова діяльність допомагає дітям досліджувати світ, аналізувати явища, розуміти стосунки між людьми. Навіть більше, гра зміцнює та підтримує нервову систему школяра, допомагає здобувати життєву компетентність. У час глобальних потрясінь саме гра забезпечує відчуття стабільності та навіть підтримує фізичне здоров'я. 

Із 25 травня 2020 року в дитячих садочках та школах почали діяти нові правила, затверджені МОЗ та пов'язані зі світовою пандемією COVID-19, що мають на меті обмеження контактного спілкування.

Тож перед нами постали нові завдання щодо правильного дистанціювання всіх учасників освітнього процесу. Як допомогти дітям? Які дистанційні ігри доречні в освітньому просторі? Відповіді на ці запитання дала під час свого вебінару «Дистанційні та психологічні ігри в сучасному освітньому процесі» Світлана Кондратюк.

Детальніше за посиланням: https://naurok.com.ua/post/distanciyni-ta-psihologichni-igri-dlya-shkolyariv-riznogo-viku?fbclid=IwAR1RBVB2I066TQSeY21myRQ25ZI8DlLAv2myhYk7cuRTw_eyTGEtRYeCxBs


Простір без бар’єрів: як застосовувати в школі принципи універсального дизайну


1. Рівноправне використання. Дизайн враховує потреби людей із різними здібностями, не обмежує жодну групу користувачів.
Як застосовувати:
Забезпечте рівноцінне користування шкільним середовищем, послугами для всіх дітей, вчителів, батьків.
Створіть привабливий дизайн приміщень, класів, коридорів, обладнання, меблів, прилеглої території.
Забезпечте безпеку в школі для всіх дітей, вчителів, відвідувачів.
Уникайте стигматизації та відокремлення учнів.
Впроваджуйте різні способи оцінювання, демонстрації знань учнів.
Приклади:
Забезпечення фізичної доступності школи (плаский вхід, доступні для всіх виходи евакуації, доступні приміщення, кабінети, спортивний зал, санітарно-гігієнічні кімнати, зони відпочинку тощо)
Кольоровий дизайн стін з урахування потреб учнів, вчителів, які мають труднощі в розрізнені кольорів та негативне реагування на кольори.
Кольоровий дизайн меблів, які враховують потреби всіх дітей.
Забезпечення достатнього часу для виконання завдань учням, які мають певні порушення.
Створення атмосфери в класі (підтримка всіх учнів; співпраця з батьками)
2. Гнучкість у використанні. Дизайн, який відповідає широкому спектру індивідуальних переваг і можливостей користувачів.
Як застосовувати:
Враховуйте різні уподобання та можливості учнів, учителів.
Враховуйте можливості учнів та вчителів, які користуються лівою чи правою рукою.
Забезпечте вибір у способах використання інформації, підготовки завдань та темпу відповідей учнів.
Приклади:
Організація гнучких робочих місць у класі: місця для групової, індивідуальної роботи.
Меблі (парти, столи, стільці), які регулюються за висотою.
Альтернативні форми подачі інформації під час уроку та для підготовки домашніх завдань.
Створення робочого зручного простору для вчителя в класі: розташування столу, стільця, який регулюються за висотою, розташування монітору під правильним кутом, освітлення робочого місця тощо.
Гнучка навчальна програма (підготовка матеріалу, форма подачі, оцінювання тощо).
Забезпечення доступу до ІКТ під час уроку та виконання домашніх завдань.
3. Просте та інтуїтивне використання. Дизайн легко зрозуміти, незалежно від знань, мовних навичок, набутого життєвого досвіду.
Як застосовувати:
Забезпечте зворотний зв’язок під час та після виконання завдання.
Застосовуйте предмети, матеріали, організовуйте подачу матеріалу так, щоби їх могли зрозуміти всі учні.
Відповідайте очікуванням користувачів та інтуїції.
Усуньте зайву складність у середовищі, комунікації, організації навчального процесу.
Приклади:
Застосування кольорового маркування стін різних поверхів школи, кабінетів.
Використання піктограм, позначень для кабінетів, поверхів, які прості та зрозумілі для всіх.
Використання лекційного, інформаційного матеріалу у форматі, який зрозумілий усім. Надання контенту в доступних, універсально оформлених форматах. Вибір матеріалів або їх підготовка (включно з підручниками, матеріалами для презентацій) мають бути за принципами універсального дизайну.
Організовуйте навчальні місця так, щоби максимально забезпечити комфорт, покращити сприйняття та зменшити складність у спілкуванні (наприклад, розташування столів та стільців колом для деяких уроків).
4. Сприйняття інформації, незалежно від сенсорних можливостей користувачів. Дизайн передає необхідну інформацію користувачеві, незалежно від умов навколишнього середовища або сенсорних здібностей користувача.
Як застосовувати:
Забезпечте подання інформації, незалежно від умов навкруги або сенсорних здібностей учнів, учителів.
Використовуйте різні формати подання інформації (письмові, усні, тактильні).
Враховуйте сумісність різних пристроїв зі спеціальними програмами, якими користуються учні з фізичними, сенсорними, інтелектуальними порушеннями.
Враховуйте технічний можливості та рівень знань учнів щодо ІКТ під час підготовки завдань.
Забезпечте достатній контраст між важливою інформацією та її “оточенням”.
Приклади:
Сайт школи має відповідати міжнародним стандартам доступності, інформація на ньому має бути розміщена з урахуванням потреб учнів із сенсорними та інтелектуальними порушеннями.
Альтернативні форми подачі інформації вчителем (посилання на теоретичний матеріал до уроку, презентацію, аудіозапис уроку, онлайн-урок).
Надання наочних підказок під час уроків (діаграми, зображення, ключові поняття).
Застосування тактильної плитки або контрастних смуг, призначених для осіб із порушенням зору.
Використання тактильних зображень, мап, глобусів для всіх дітей у класі.
5. Терпимість до помилок. Дизайн зводить до мінімуму небезпечні наслідки випадкових дій учнів, вчителів, відвідувачів.
Як застосовувати:
Використовуйте піктограми, позначення для попередження можливості ненавмисних та несвідомих дій зі сторони учнів.
Зробіть позначки та ізолюйте всі небезпечні елементи на обладнанні, меблях, середовищі.
Забезпечте надання інформації про небезпеку знаками, піктограмами, мовою легкого читання, аудіоповідомленнями тощо.
Проведіть навчання серед учнів, учителів щодо наслідків ненавмисних дій.
Приклади:
Проведення навчання та роз’яснення інформації для учнів, учителів, щоби надати чіткі інструкції для тієї чи іншої ситуації. Нерідко ненавмисні помилки виникають тоді, коли учні не мають достатньо знань або неправильно оцінюють ситуацію.
Врахування можливостей комунікації всіх учнів, наприклад, які мають різні порушення, для яких українська мова не є рідною, під час проведення занять, організації дозвілля, загальношкільних заходів.
Відповідне маркування всіх скляних дверей, травмонебезпечних місць.
Використання чітких інструкцій, зрозумілих усім учням, щодо плану евакуації або інших надзвичайних ситуацій. Використання альтернативних методів подачі інформації.
Чіткий та зрозумілий для всіх учнів загальний шкільний план розташування кабінетів, приміщень тощо.
Навчальна діяльність має бути спланована так, щоби кожен учень мав зворотний зв’язок, чому відповідь правильна чи ні.
6. Низькі фізичні зусилля. Дизайн може використовуватися зручно, ефективно, з мінімальною втомою.
Як застосовувати:
Забезпечте ефективні та зручні підходи проведення уроків для оптимізації ймовірної втоми учнів.
Мінімізуйте необхідність постійних фізичних зусиль учителів через правильно підібране обладнання, розташування меблів, кабінетів.
Дозвольте учневі зберігати нейтральне положення тіла.
Мінімізуйте стійкі фізичні зусилля.
Приклади:
Забезпечення вільного й легкого відкривання дверей у всіх кабінетах (відсутність порогів, ручки важільного типу та ін.).
Проведення навчання відповідних фахівців щодо супроводу та допомоги учням з інвалідністю.
Забезпечення використання обладнання кожним учнем, вчителем (замки, ручки, висувні ящики різної висоти).
Цифрові навчальні ресурси мають бути спроєктовані так, щоби звести до мінімуму навантаження на учня, вчителя, яке може бути фізичним (наприклад, напруга очей, шиї, головні болі та ін.) або розумовим (наприклад, розчарування, дратівливість та ін.).
7. Наявність необхідного розміру та простору. Дизайн створює відповідний розмір і простір, зручний для всіх учасників освітнього процесу.
Як застосовувати:
Забезпечте відповідний розмір та простір для зручного доступу до приміщень, використання обладнання для різних учнів та вчителів з урахуванням їхніх зросту, віку, розміру тіла, функціональних порушень, інвалідності.
Забезпечте достатній фізичний простір у класах, шкільних приміщеннях для учнів, учителів, які використовують допоміжні пристрої.
Продумайте раціональне використання простору в класі з урахуванням індивідуальних потреб учнів та вчителів.
Забезпечте “чітку лінію зору” на важливу інформацію для всіх учнів.
Приклади:
Забезпечення відповідного простору в кабінетах: розташування парт, стільців, наочних матеріалів.
Наявність туалетною кімнати для осіб з інвалідність із використанням символу – міжнародний знак доступності.
Наявність біля школи місць для паркування велосипедів, стоянки для шкільного автобусу, транспорту для осіб з інвалідністю. Застосування відповідних знаків для чіткого позначення під’їзду, висадки пасажирів.
Наявність зон відпочинку, вільного простору для учнів, зокрема і для тих, які мають емоційні, поведінкові порушення й потребують додаткового простору, щоби відчувати себе комфортно.
Використовуються різні ресурси для роботи в різних цифрових середовищах (наприклад, смартфони, настільні комп’ютери, ноутбуки, планшети та ін.) і поза цифровим середовищем (наприклад, завантажуються та видруковуються).

Чотири стилі навчання Девіда Колба. Робимо навчання ефективнішим!
Про теорію навчання Девіда Колба та про те, як підвищити ефективність занять.


Чи знаєте ви, що допомагає вашим учням краще засвоювати навчальний матеріал? Звісно, ви обираєте для занять ті методи і прийоми, які, на вашу думку, є ефективними під час вивчення певних тем. Але чи дійсно вони підходять вашим учням? Ми не говоримо про те, що потрібно кардинально змінювати підхід до викладання! Ні. Може, варто його трішечки трансформувати?

Девід Колб – соціальний психолог із США, автор бестселлера «Експериментальне навчання. Експеримент як ресурс навчання для вдосконалення». Саме він зміг вивести комплексне бачення навчання через досвід. Колб вважав, що досвід та чотири «магічні» стилі навчання допомагають мозку людини будувати міцні нейронні зв’язки.

Психолог розробив спеціальний тест, за допомогою якого можна визначити стиль навчання, який підходитиме переважній більшості ваших вихованців.

Коротко про 4 стилі навчання за посиланням: https://naurok.com.ua/post/chotiri-stili-navchannya-devida-kolba?fbclid=IwAR1uldG-kbKhqJe5d3wUdwYXaofHC018aErIp1kklZjGzmOH4V5h4wK45ZA


Як інтегрувати соціальні мережі у навчальний процес

Сучасний світ здається неможливим без використання телефонів, комп’ютерів, лептопів із доступом до мережі Інтернет. Якщо 20 років тому молодь використовувала міські бібліотеки для пошуку необхідної для навчання інформації, то сьогодні школярі та студенти не уявляють життя без пошукової мережі Google. Напевно, кожен викладач хоч раз чув таку відмову: "Не зробив домашнє завдання, тому що світло відключили". Чи варто взагалі зазначати, що майже всі батьки школярів мають чати в Viber, діти – чати в Telegram, вчителі є учасниками багатьох вчительських спільнот у Facebook і т. д.
Найпопулярнішою соціальною мережею в Україні є Facebook. Станом на березень 2019 року, нею користуються 50% респондентів. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group. Дослідження показує, що найбільший інтерес серед українських користувачів соціальних мереж викликає розважальна та пізнавальна тематика.


Facebook можна використовувати для:

 • проведення групового навчання, адже дитина разом з вчителем має змогу навчатися в міні-групах та залишатися на зв’язку 24/7;
 • індивідуального навчання, адже соціальні мережі надають можливість пізнавати нову та корисну інформацію в рамках конкретної навчальної дисципліни;
 • внутрішньошкільного навчання, адже соціальну мережу Facebook можна використовувати з метою інформування щодо функціонування навчального закладу та заходів, пов’язаних з ним.

Соціальні мережі стали основним засобом спілкування, підтримки та розвитку всіх учасників навчального процесу: батьків, учнів та вчителів.

Отже, як висновок, можна зазначити, що соціальні мережі надають такі інструменти для навчання:

 • групи та чати (для спілкування між учнями, батьками та вчителями);
 • обмін файлами (лекції, завдання, програми);
 • публікація навчальних матеріалів (фото, відео, посилання на зовнішні ресурси);
 • пошук освітніх заходів і подій;
 • обговорення, опитування, оповіщення тощо.
Всі ці інструменти допомагають сучасним вчителям створювати інтерактивні заняття, комунікувати з батьками в режимі онлайн, дізнаватися про вчительські форуми та конференції. Для батьків – це гарна можливість комунікації один між одним та безпосередньо із вчителем, як було зазначено вище. А для учнів соціальні мережі – можливість пошуку цікавої і корисної інформації, спілкування з однокласниками та вчителями тощо. Отже, соціальні мережі дійсно можуть стати ефективним інструментом навчання і відігравати важливу роль у ньому.

10 технік для розвитку уваги школярів


Помічали, що деякі учні ніяк не можуть зосередитися навіть під час вивчення найцікавішого матеріалу? Вони ігнорують інформацію, намагаються потай робити щось «своє», чим заважають іншим дітям. Не поспішайте ображатися, а тим більше критикувати їх! Можливо, в учнів проблеми з увагою? У такому випадку діти не можуть якісно та усвідомлено сприймати навчальний матеріал.

Варто пам’ятати, що увагу не лише можна, але й потрібно розвивати! Регулярні тренування дозволять підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу, і навіть більше – допоможуть зробити уважність і зосередженість невід’ємними рисами ваших учнів.  

Пропонуємо вам добірку цікавих та ефективних технік для вдосконалення уваги. за посиланням: https://naurok.com.ua/post/10-tehnik-dlya-rozvitku-uvagi-shkolyariv?fbclid=IwAR0H5sqqH1HxA2cNnncyqxJOgVbgSper_77-sZtpfnYiMRjiNOmLyAFEAQ8


Просто і цікаво: 5 експериментів, які можна зробити у школіЦікаво і наглядно про науку – не обов’язково дорого і складно. "Нова українська школа" публікує добірку дослідів з детальними інструкціями, як їх проводити. Експерименти не потребують спеціальної підготовки і дорогого обладнання. Більшість компонентів точно є у кожного вдома.
Ознайомитися та переглянути відео можна за посиланням:

Комунікація вчителів і батьків: 8 лайфхаків
Як налагодити ефективну комунікацію з батьками учнів.

Можна зрозуміти, чому дитина не хоче йти до школи. А от чому педагог з досвідом роботи (значним і не дуже) прокидається  вранці з думкою: «А можна я не піду до школи?», не завжди є таким очевидним. Діти? Керівництво? Робота з паперами? Можливо. Але останнім часом один із найбільших стрес-факторів у роботі педагога – зустрічі з батьками учнів.

Батьків до школи запрошують з різних причин – приємних і не дуже. Тому дехто з них приходить із позитивом, а хтось – заздалегідь налаштовує себе на негатив. Завдання вчителя – поспілкуватися з кожним.

На жаль, трапляються випадки, коли вчитель та батьки не знаходять спільної  мови, а це може спровокувати конфлікт. Діти дуже гостро сприймають емоційну напруженість, яка відчувається між дорослими, що негативно впливає на навчальний процес.

Доброзичлива атмосфера в стосунках учителя та батьків школярів забезпечується ефективною комунікацією. Добре, коли обидві сторони можуть висловити думку та зрозуміти позицію один одного. Мирне та конструктивне вирішення нагальних питань – ось до чого варто прагнути, бо суперечки негативно впливають передусім на дитину. Доброзичлива комунікація збереже нерви вчителю.

Пропонуємо декілька лайфхаків за посиалнням, які допоможуть вам ефективно спілкуватися з батьками учнів, досягати спільної мети й залишатися врівноваженими та усміхненими: https://naurok.com.ua/post/komunikaciya-vchitelya-i-batkiv-8-layfhakiv?fbclid=IwAR3Zvz00ZMKrW7cfgmHZzi5ZmlXwV12_s3vH1KSgAbN3JCXDLoCbJeiBYREОсобистий бренд вчителя: що це і як його створити


Що зробити?

  • Подумайте про свій образ. Він має відповідати на запитання: хто я? в чому моя унікальність як вчителя? Ви маєте бути або новатором, або відрізнятися від інших. Ви маєте знайти в собі родзинку.
  • Хто ваша аудиторія? Ви будете говорити з батьками? З вчителями? Чи, можливо, формуєте бренд для дітей? Від цього залежить, які історії та аргументи ви будете підбирати.
  • Щирість – новий тренд. Ваш образ може бути контроверсійним,неоднозначним, але щирим. Тоді ви будете ближчим до людей і подобатиметесь їм більше. Ніхто не любить ідеальних людей. Люди часто грають ролі в соцмережах, намагаються бути кращими, ніж є насправді. Але якщо те, якими ви є вдома, у школі і в публічному полі – не складається в один образ, ця нещирість відчувається.
  • Візуальний, смисловий і емоційний образи мають бути цілісними.
  • Пропишіть свій образ: уявіть його або намалюйте.
  • Більше жодного констатування фактів. Людям не потрібна нова інформація. Вони хочуть знати, що з нею робити. Не повідомляйте в соцмережах новину, бо так може зробити кожен. Сформуйте свій погляд про цю новину. Люди хочуть знати, що ви думаєте. Так ви сформуєте коло однодумців і хейтерів, які з вами не згодні, але їм однаково цікаво вас читати.
  • Будьте послідовними і постійно повторюєте свою мантру. Ви маєте обрати теми і розповідати публічно тільки про них. Їх може бути максимум три. Ви маєте стати експертами у своїх сферах впливу. Тільки тоді ваш образ – цілісний. Якщо ви висловлюєтеся з будь-якого приводу – люди не зрозуміють, хто ви. А вони мають чітко вас ідентифікувати.
  • Оберіть свою емоцію. Вам потрібно написати, які емоції ви хочете викликати в людей, щоб ваш образ був цілісним. З чим люди йдуть від вас у реальному і віртуальному світі? Ви надихаєте чи вас всі бояться? Ви різка? Вперта? Прогресивна? Напишіть. Уся комунікація будується зараз на емоційній складовій.
  • Напишіть три речі, які люди будуть говорити про вас, і які ви будете безкінечно повторювати людям, поки вони це не запам’ятають.
  • Ваше завдання – бути цікавими аудиторії, викликати довіру і залучати до обговорення. Фейсбук занижує пости, які не коментують, бо це означає нецікавий контент. Коли ви висловлюєте свою думку, то даєте людям можливість долучитися до обговорення. Якщо вас цитують – ваш бренд запрацював. Вам треба домогтися, щоб ваш учень повторював ваші слова вдома, щоб журналісти, працюючи над якоюсь освітньою темою, згадали ваше ім’я.
  • Формуйте довкола себе спільноти. Вам потрібна тисяча людей, які вас будуть захищати в будь-якій ситуації, які поділяють ваші цінності. Такої кількості достатньо будь-якому бренду, щоб витримати будь-який удар. Знайдіть тисячу людей, які підтримують вас, і ви зможете абсолютно все.
  • У публічності завжди дві сторони. Будьте готові до темної. Будьте готові, що комусь ваші ідеї не сподобаються. Вас не має це спиняти.
  • Не бійтеся особистих історій. Ви маєте викликати співпричетність. Сміливо розказуйте про невдачі, з якими вже впоралися. Це показує, що ви – звичайна людина.
  • І головне: щиро любіть те, що робите.
9 прийомів для візуалізації на уроках

Добірка прийомів візуалізації навчальної інформації, які допоможуть зробити процес навчання осмисленішим, а урок – цікавішим!

Чи знаєте ви, інформацію якого типу представлення ви краще запам'ятовуєте – текстову, графічну чи звукову? А чому надають перевагу ваші учні?

Спеціалісти стверджують, що більшість людей якнайкраще сприймає саме візуальну інформацію – вона швидше систематизується, а кольорові образи завдяки включенню емоційної складової ліпше сприймаються.

Ознайомитися із добіркою можна за посиланням: https://naurok.com.ua/post/9-priyomiv-vizualizaci-dlya-vikoristannya-na-uroci?fbclid=IwAR0fLJQjPQ1w-P0T1-o8qSRsfTW4KVqQ58MGz0c52NEmDladhA-1dKDafzAНемає коментарів:

Дописати коментар