Матеріали творчого проєкту "Дотримання академічної доброчесності у початковій школі"

Робота над творчим проєктом "Дотримання академічної доброчесності у початковій школі" розпочалася із 2018 року, учасниками якого є здобувачі освіти КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, Сумської області, здобувачі вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта (ОКР "Бакалавр").

Актуальність творчого прєкту: академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення якості освіти, а дотримання принципів академічної доброчесності під час навчання та викладання в школі впливає не лише на якість шкільної освіти, а й на формування засадничих цінностей випускників та їх уявлення про світ, соціум, успіх, працю тощо. Окрім того, шкільні випускники – це потенційні студенти закладів вищої освітию Отже від того, яка академічна культура виховується в школі, залежить тип академічної культури майбутніх студентів університетів.

Мета проєкту:  забезпечити практичні інструменти для розвитку академічної доброчесності в учасників проєкту; виховувати відповідну культуру академічної доброчесності у здобувачів освіти через низку інформаційно-просвітницьких заходів; підвищення довіри як до результатів навчання, так і довіри між усіма учасниками освітнього процесу (учнями, вчителями, студентами-практикантами, управлінцями тощо), і в майбутньому – підвищення рівня суспільної довіри між громадянами України.

14 травня 2020 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка, під керівництвом видатного науковця, доктора педагогічних наук, професора Олени СЕМЕНОГ відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД" у форматі ZOOM-конференції. Щиро дякуємо за можливість участі Олені СЕМЕНОГ.

З учнями 5-А класу КУ Сумська ЗОШ №23, м. Суми Зайцевою Веронікою, Панченко Поліною та Сердюком Владиславом презентували творчий проєкт "Дотримання принципів академічної доброчесності у навчанні".
У процесі виступу звернула увагу, що в "Абетці для директора" вдало подано вимоги при вивченні дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками. Молоді науковці ще в молодшій школі ознайомилися із поняттями «інтелектуальна власність» і «крадіжка інтелектуальної власності» (крадіжка думок).
За словами учнів, у середній школі їм розповідають, що ясність – це шлях до успіху, бо потрібно приділяти увагу позитивним наслідкам дотримання академічної доброчесності, як от «здобудеш освіту – побачиш більше світу».
Одним із важливих принципів дотримання академічної доброчесності у навчанні, на їх думку, є укладання правил чесної поведінки учнів класу. Вони часто виконують це завдання самостійно. З однокласниками заповнюють шаблон «Правила чесної поведінки» в робочому зошиті. Ці правила є складовою Кодексу честі учнів їхнього класу.


9 квітня 2020 року відбулись онлайн-заняття з курсу «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Олени СЕМЕНОГТеми вебінарів "Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний та інституційний виміри", «Концептуальні основи формування академічної культури» відповідають проєкту Erasmus+ Programme Jean Monnet Activities Project "Europeanization of Doctoral Studies in the Field of Education: Interdisciplinary and Inclusive Approaches).
Розглядали питання: проблеми наукової доброчесності в сучасному науковому середовищі: світовий, європейський та національний досвід; морально-етичні цінності дослідника: професійний обов’язок, соціальна відповідальність, академічна честь, повага до іншої людини; етичні принципи педагога-дослідника у здійсненні академічної комунікації на суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній основі; Академічні кодекси цінностей; Кодекс академічної доброчесності Cумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.


Методичні вказівки для вчителів та зошит "Виховуємо академічну доброчесність в школі" (оновлена версія)

Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) радий представити до вашої уваги оновлену версію Методичних вказівок для вчителів “Виховуємо академічну доброчесність в школі” (оновлена версія) розроблених в рамках Проекту Наталією Шліхтою та Іриною Шліхтою.

Цей посібник покликаний запропонувати підходи для виховання академічної доброчесності у школі, надати деякі практичні інструменти та ідеї для роботи з учнями 1-4, 5-8 та 8-11 класів. Матеріал підготовлено на основі праць українських та міжнародних педагогів, які торкались питання доброчесності у своїй професійній чи наукові діяльності. Методичні вказівки лягли в основу створення он-лайн курсу “Академічна доброчесність для вчителів” розробленого спільно з Платформою онлайн освіти EdEra. Крім цього, в додаток до цього посібника авторки створили робочий зошит, для виконання практичних вправ у класі.

Ознайомится з посібником можна за посиланням: https://saiup.org.ua/resursy/metodychni-vkazivky-dlya-vchyteliv-vyhovuyemo-akademichnu-dobrochesnist-v-shkoli/Сценарії уроків та презентації "Академічна доброчесність"


Вашій увазі пропонуємо оновлені версії сценаріїв уроків та презентаційних матеріалів "Академічна доброчесність". Цей матеріал розроблено в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності (SAIUP) консультантами Сергієм Горбачовим та Іваном Пікулем за редакційною підтримкою команди EdEra та SAIUP.

Матеріали стануть корисними для проведення занять з учнями для пояснення важливості дотримання принципів академічної доброчесності у навчанні, ознайомленням з практиками запобігання плагіату в учнівських роботах та задля обговорення та консультування випускників шкіл у виборі їх подальшої траєкторії освітнього та професійного розвитку.

Ознайомитися з матеріалами можна за почиланням: https://saiup.org.ua/novyny/stsenariyi-urokiv-ta-prezentatsiyi-akademichna-dobrochesnist/Академічна доброчесність – як її пояснити учням і створити систему в школіЯкі наслідки має списування не тільки для однієї долі, а й усієї країни? Що робити, щоб академічна доброчесність стала у вашій школі системою? Де можна знайти матеріали для роботи з учнями?

 Чому академічна доброчесність важлива:

- забезпечує довіру до результатів навчання;

- передбачає здобуття власних знань і розвиток власних здібностей;

- учням треба наголошувати, що коли вони списують чи дають списати комусь – розвиток неможливий:

- забезпечує чесний вступ до університету, а потім – гарну роботу;

- зараз світ глобалізований: щоби навчатися за кордоном, потрібно дотримуватися принципів академічної доброчесності.

Що робити, щоби розвинути систему академічної доброчесності в школі:

Ідентифікуйте проблеми. Якщо є учні чи класи, які не дотримуються принципів академічної доброчеснотсі, треба говорити і з учнями, і з класними керівниками.

Залучіть усіх зацікавлених. Це може бути учнівське самоврядування чи батьки, які хочуть стати на захист академічної доброчесності. Також це можуть бути всі педагоги, які підтримують ці ідеї.

Обговоріть і створіть положення про дотримання академічної доброчесності, затвердіть його у школі, щоби можна було на нього посилатися. Для цього варто звернутися до законів “Про освіту” і “Про повну загальну середню освіту”. Там прописано, що вважається порушенням академічної доброчесності та як сприяти її дотриманню.

Після того, як положення буде затверджено, важливо повідомити всім, які дії, згідно з ним, вважаються недоброчесними і які будуть санкції за порушення. Інколи роблять окремі положення для вчителів і учнів, але можна робити спільне.

Моніторинг. Важливо не тільки впроваджувати зміни, але й спостерігати за ними: дивитися, яка динаміка дотримання чи недотримання правил, і реагувати.

Оцініть та перегляньте політики.

Якщо ваша школа не має розроблених політик – питання академічної доброчесності можна проговорювати в межах уроків.

Де шукати знання про академічну доброчесність:

Онлайн-курс на EdEra (https://www.ed-era.com/) "Академічна доброчесність для вчителів" (5 годин). У цьому курсі є розроблені конспекти уроків, методичні рекомендації та презентації.

Сайт та YouTube канал SAIUP (https://www.youtube.com/channel/UC9c5TDYVD_NIjiNcqZCGcdQ) –  тут можна знайти вебінари, рольові ігри, історії з життя про високопосадовців, які покинули роботу через плагіат.

Також дивіться антикорупційні інструменти, розроблені проєктом USAID_ВзаємоДія, які теж презентували під час міні-EdCamp’у в Черкаському. З їхньою допомогою можна проводити заняття, щоби виховати в дітях принципи доброчесності та дотримання законів:

7 антикорупційних уроків (https://38d34c07-6455-4caa-9ab7-7d37e22181e3.filesusr.com/ugd/417f51_4ab289a6d13a44d7abbd534feea667aa.pdf)

Антикорупційні сценарії ( https://38d34c07-6455-4caa-9ab7-7d37e22181e3.filesusr.com/ugd/417f51_831925a04f354d808e2279b6dd6875b2.pdf)

Інтелектуальна гра "Що? Де? Коли?" (https://38d34c07-6455-4caa-9ab7-7d37e22181e3.filesusr.com/ugd/417f51_68f64b9c9afc4f21aa9e8d678236d3ec.pdf

Антикорупційний квест (https://38d34c07-6455-4caa-9ab7-7d37e22181e3.filesusr.com/ugd/417f51_c44513de40d542598c632b18088d67a0.pdf)

Онлайн-гра "(НЕ)підкупність" (https://nepidkupnist.in.ua/)


16 травня 2019 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених "Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід" у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка.


Виконуючи дисертаційне дослідження «Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики», науковим керівником якого є професор, доктор педагогічних наук Семеног Олена Миколаївна, мала змогу ознайомити пристутніх із творчим проєктом. КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів №23, м. Суми тісно співпрацює з кафедрої української мови й літератури і тому, виконуючи безпосередньо експеримент дисертаційного дослідження у закладі загальної середньої освіти, як молодий учений я приділяю велику увагу навчальній культурі учнів початкової школи. Здобувачі початкової освіти розповіли учасникам конференції про те, чи списують учні початкової школи й надали наступні поради: створити учнівську раду доброчесності; обговорювати із здобувачами освіти етичну академічну поведінку; ознайомити із Довідником з академічної доброчесності школярів. Хочу відміти своїх учнів, які взяли участь у конференції, а саме: Ткаченка Дмитра, Мисникову Богдану, Гюлер Мехмета, Сердюка Владислава, Панченко Поліну й Зайцеву Вероніку. Здобувачі освіти впевнені, що школа - це місце, де вперше формують академічну доброчесність.

Немає коментарів:

Дописати коментар