Нормативно-правове забезпечення

 

Перелік нормативно-правових документів для роботи у Новій українській школі

Закон України "Про вищу освіту" (2014) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про освіту» (2017) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про повну загальну середню освіту» (2020) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Концепція «Нова українська школа» (2016) https://drive.google.com/file/d/1aJCZ_Vy1qlMhalPC3y4_vKgV-mB_aVry/view

Державний стандарт початкової освіти (2018) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text

Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» від 14 грудня 2016 р. № 988-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8

 Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 року № 1143 «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» https://osvita.ua/doc/files/news/616/61635/20180815.pdf

  Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 року № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0283729-18#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2018 року № 776 «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти» http://oipopp.ed-sp.net/public/attached_files/5b7bb2dcc424a809787929.pdf

  Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі» https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb2NhdGtvdmFza29sYW5kb3Znb3BvbHVrfGd4OjYwODgwOGIxMzI5NjdkYmU

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року № 1362 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи» https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/62838/

Лист Міністерства освіти і науки України  від 02.04.2018 року №1/9-190 «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_190729-18#n2

Лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 року № 1/9-322 «Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей, можливість якої передбачена Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21 лютого 2018 р.» https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/60818/

 Інформаційні матеріали щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок у 2019/2020 н. р. (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 27.06.2019 року № 1/9-414) https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb2NhdGtvdmFza29sYW5kb3Znb3BvbHVrfGd4OjFkMDJmN2IwODQ2YWI3NmU

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2019 року  № 1154  «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання  навчальних досягнень учнів другого класу» https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/NMO-1154.pdf

  Наказ Міністерства освіти і науки України  від 07.02.2020 року №143 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0258-20#Text

  Лист Міністерства освіти і науки Ураїни від 11.08.2020 року № 1/9-430 щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році https://drive.google.com/file/d/1_wSZsAOqnRDSgQJI7itnXWgNQiXOwOHg/view

 Наказ Міністерства освіти і науки України  від 02.09.2020 року   № 1096 «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи» https://drive.google.com/file/d/1oWmj2vHzEPlASkG90TRVitvLOLg6-1BC/view

Наказ Міністерства освіти і науки України  від 16.09.2020 року  № 1146 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи» https://drive.google.com/drive/folders/1WXxW9O7PPALw5W6f8peBI93AGU49VwQE

 Лист Міністерства освіти і науки України  від 22.07.2020 року № 1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» https://drive.google.com/file/d/1GMuEhMQmlx8vxZ8RbAW8rxdjAhhBeW24/view 

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020 року № 2736 «Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz_2736.pdf

 Типові освітні програми для 1-2-х класів НУШ (розроблені під керівництвом Р.Шияна, О. Савченко) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf

Типова освітня програма для 3-4-х класів НУШ, розроблена під керівництвом Р.Шияна https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Shiyana.pdf 

 Типова освітня програма для 3-4-х класів НУШ, розроблена під керівництвом О.Савченко https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Savchenko.pdf

 

Немає коментарів:

Дописати коментар